Hiển thị

Thiết bị điều khiển tự động

Bộ lưu điện cửa cuốn- UPS Konson

• UPS KONSON cho chất lượng điện đầu ra tốt như điện lưới. Đây là tính năng nổi trội của sản phẩm UPS KONSON. Khác hẳn các loại lưu điện cho động cơ cửa cuốn thông dụng trên thị trường hiện nay cho điện năng ra dạng SIN MÔ PHỎNG. UPS KONSON cho ra điện nă