Tuyển dụng nhân viên bán hàng

  05/03/2015

Hiện nay do nhu cầu mở rộng và phát triển công ty TNHH Hùng Dũng tuyển dụng vị trí nhân viên bán hàng làm việc tại TP. Hải Dương