Kết quả triển khai CSHD

  04/03/2015

 

 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI DỰ ÁN

 

1. Tiểu học Lai Cách 2 – TT Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương.

Trước cải tạo:

- Trong lớp lắp 9 bóng sợi đốt 60W với tổng công suất tiêu thụ điện 540W, chưa có đèn chiếu

bảng.

- Độ rọi trung bình E = 145Lux.

- Đèn không chao chụp gây chói lóa cho giáo viên và học sinh.

Sau cải tạo:

- Trong lớp có 10 bộ đèn chiếu sáng lớp học, trong đó có 2 bộ đèn chiếu bảng.

Tổng công suất tiêu thụ khoảng 400W, giảm  gần 26% công suất tiêu thụ điện

- Độ rọi trung bình đạt E = 450Lux tăng 3.1 lần

- Độ đồng đều chiếu sáng trong lớp cao.

 Đèn có chao chụp không gây chói, không sấp bóng và không loáng quạt, không gây lóa  mắt học sinh.

2. THCS Ngô Gia Tự, phường Quang Trung, TP Hải Dương.

Trước khi cải tạo:

Phòng 54 mlắp 12 bóng đèn huỳnh quang sử dụng chấn lưu cơ.

- Công suất tiêu thụ trong lớp học là 576W

- Độ rọi trung bình đạt 130 Lux

- Đèn không có chao chụp, ánh sáng không tập trung lên bàn học

- Bị hiện tượng loáng quạt sấp bóng gây chói mắt khó  chịu cho học sinh và giáo viên.

Sau khi cải tạo:

Mỗi phòng học sử dụng 8 bộ đèn chiếu sáng lớp học và 2 bộ đèn chiếu bảng.

- Công suất tiêu thụ trong lớp là 360W , tiết kiệm

- Độ rọi trung bình 390Lux gấp 3 lần độ rọi trươc skhi lắp đặt, đạt tiêu chuẩn Việt Nam về ánh sáng lớp học.

- Không gây lóa bảng, loáng quạt, chói lóa mắt và sấp bóng.

<--Trở về

------------------------------------------------------------------

+ Giới thiệu chung về chiếu sáng

------------------------------------------------------------------

Thực trạng chiếu sáng học đường hiện nay

------------------------------------------------------------------

+ Giải pháp thiết bị chiếu sáng KONSON

------------------------------------------------------------------

Mô hình chiếu sáng KONSON

------------------------------------------------------------------

Khuyến cáo sử dụng

-------------------------------------------------------------------

+ Kết quả triển khai chiếu sáng học đường

-------------------------------------------------------------------

+ Các sản phẩm chiếu sáng khác mà HD đang cung cấp:

-------------------------------------------------------------------

Bình luận