Chiếu sáng học đường

  04/03/2015

Dự án chiếu sáng học đường là chương trình được ban lãnh đạo công ty TNHH Hùng Dũng trăn trở dành sự quan tâm đặc biệt bởi tính cấp bách cũng như tính nhân văn.

Về chúng tôi

  18/12/2014

- Công ty Hùng Dũng là công ty chuyên sản xuất các thiết bị điện - điện tử với định hướng công nghệ cao. Công ty đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm được người tiều dùng tin tưởng và sử dụng như điện xe máy, điện chiếu sáng với các nhãn hiệu HD, Konson.