Hiển thị

Phụ tùng cho điện xe máy

Rơ le đề tròn

1. Ứng dụng: - Sử dụng phù hợp cho xe Dream / Wave và các loại xe có kiểu khởi động tương tự

RƠ LE NHÁY DC-12V

RƠ LE NHÁY DC-12V: Điều khiển đèn xin nhan nháy, còi kêu " chíp" để phát tín hiệu khi xin đường, rẽ trái hoặc rẽ phải. Sử dụng phù hợp cho xe máy có hệ thống điện 12V.

Rơ le nháy chíp 0621

1. Ứng dụng: - Điều khiển đèn xin nhan nháy, còi kêu " chíp" để phát tín hiệu khi xin đường, rẽ trái hoặc rẽ phải. - Sử dụng phù hợp cho xe máy có hệ thống điện 12V.

Nạp tiết chế HD0341

1. Ứng dụng: - Bộ nạp ổn áp có tác dụng chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều để nạp điện cho ắc quy. Có mạch tự động điều chỉnh dòng nạp, khi ắc quy no sẽ tự động ngắt dòng nạp. - Bộ nạp ổn áp còn có tác dụng ổn áp cho toàn bộ hệ thố

Nạp ngắn 0321

1. Ứng dụng: - Bộ nạp ổn áp có tác dụng chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều để nạp điện cho ắc quy. - Bộ nạp ổn áp còn có tác dụng ổn áp cho toàn bộ hệ thống điện xe, bảo bệ các thiết bị như còi, đèn…. - Sử dụng phù hợp cho xe Drea

Nạp Attila HD 0351

1. Ứng dụng: - Bộ nạp ổn áp có tác dụng chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều để nạp điện cho ắc quy. - Bộ nạp Attila còn có tính năng tiết chế ngắt dòng nạp khi ắc quy đã đầy. - Sử dụng phù hợp cho xe Attila.

Cuộn nổ

Cuộn nổ: - Tạo nguồn điện cấp cho bộ đánh lửa AC-CDI. - Sử dụng phù hợp cho xe Dream / Wave và các loại xe có sử dụng kiểu nguồn điện tương tự

Bộ đánh lửa HD 0418

- Bộ đánh lửa AC-CDI 0418 dùng để điều khiển đánh lửa bugi giúp động cơ hoạt động ở chế độ tối ưu. - Sử dụng phù hợp cho xe Dream / Wave và các xe có sử dụng kiểu nguồn điện tương tự.

Bộ đánh lửa DC-CDI 0423

1. Ứng dụng: - Bộ đánh lửa DC-CDI dùng để điều khiển đánh lửa bugi giúp động cơ hoạt động ở chế độ tối ưu. - Dùng cho xe Jupiter/Future-Neo

Bộ đánh lửa DC-0461

1. Ứng dụng - Bộ đánh lửa DC-CDI dùng để điều khiển đánh lửa bugi giúp động cơ hoạt động ở chế độ tối ưu. - Thích hợp cho các dòng xe: Jupiter/ Future - Neo

Bộ đánh lửa AC- CDI 0411

1. Ứng dụng: - Bộ đánh lửa AC-CDI dùng để điều khiển đánh lửa bugi giúp động cơ hoạt động ở chế độ tối ưu. - Sử dụng phù hợp cho xe Dream / Wave và các xe có sử dụng

Bộ Nạp ngắn

Bộ nạp, ổn áp cho xe máy