Chiếu sáng học đường

  04/03/2015

Dự án chiếu sáng học đường là chương trình được ban lãnh đạo công ty TNHH Hùng Dũng trăn trở dành sự quan tâm đặc biệt bởi tính cấp bách cũng như tính nhân văn.